اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 مدیر نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت                                                                                                            

 دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلائی

مدرک تحصیلی :

دکتری مدیریت صنعتی

شماره تماس:

011-35303120

پست الکترونیک:

ab.safaei@umz.ac.ir