ردیف نام دانشگاه/موسسه شماره تماس  نام شهر
1 دانشگاه شمال 44203639 آمل
2 دانشگاه علامه محدث نوری 44510052 نور
3 دانشگاه علوم و فنون مازندران 32197584 بابل
4 هدف 33033987 ساری
5 آریان 32355000 امیرکلا
6 صنعتی مازندران 32163217 بابل
7 آمل 44258686 آمل
8 طبرستان 52221864 چالوس
9 پارسا 35250795 بابلسر
10 ادیب 33033941 ساری
11 خزر 34473396 محمودآباد
12 راه دانش 32379892 بابل
13 مازیار 44510030 نور
14 مارلیک 52322007 نوشهر
15 آیندگان 52428851 تنکابن
16 پردیسان 35661155  فریدونکنار
17 پویندگان 52217626 چالوس
18 روزبهان 33214211 ساری
19 سارویه 33685895 ساری
20 طبری 32257322 بابل
21 فروردین 42294278 قائمشهر
22 کمال الملک 52332197 نوشهر
23 هراز 44298626 آمل
24 توحید گلوگاه 34669911-14 گلوگاه
25 راهیان نوین دانش 33136800 ساری
26 رودکی 54229984 تنکابن
27 رحمان 55226579 رامسر
28 سبز 43272963 آمل
29 سمنگان 44152794 آمل
30 سنا 33033949 ساری
31 شفق 54266957 نشتارود
32 صالحان 42265308 قائمشهر
33 علامه امینی بهنمیر 35750080 بابلسر
34 کاوش 44734254 محمودآباد
35 کسری 55225784 رامسر
36 نیما 44789784 محمودآباد
37 تمیشان 34546380 بهشهر
38 اندیشه سازان علوم پایه مازندران
34746689 نکا
39 تجن 42261624 قائمشهر
40 ساریان 33688046 ساری
41 علامه طبرسی 42294213 قائمشهر
42 صنعتی قائم 42045934 قائمشهر
43 علامه حلی 52257171 چالوس
44 فرهمند 5 - 43358004 لاریجان