برگزاری جلسه توجیهی مسئولین تشکیل کلاس دانشکده ها
برگزاری جلسه توجیهی مسئولین تشکیل کلاس دانشکده ها
 ١١:٢٢ - 1397/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
فعاليت غير مجاز در حوزه آموزش عالي - پرديس بين المللي رهپويان علم و صنعت
فعاليت غير مجاز در حوزه آموزش عالي - پرديس بين المللي رهپويان علم و صنعت
 ٠٧:٤٤ - 1397/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
فاقد مجوز بودن هرگونه فعاليت آموزشي و صدور مدرک از سوي بنياد علمي علوم و فنون
فاقد مجوز بودن هرگونه فعاليت آموزشي و صدور مدرک از سوي بنياد علمي علوم و فنون
 ٠٧:٣٥ - 1397/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید گروه های اعزامی هیات نظارت استانی از برخی موسسات
بازدید گروه های اعزامی هیات نظارت استانی از برخی موسسات
 ٠٨:٢٤ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی :
ابلاغ آقاي دکتر مسعود روحاني بعنوان عضو حقوقي
ابلاغ آقاي دکتر مسعود روحاني بعنوان عضو حقوقي
 ٠٩:١٠ - 1397/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی :
ابلاغ آقاي دکتر مسعود روحاني بعنوان دبير هيأت استاني مازندران
ابلاغ آقاي دکتر مسعود روحاني بعنوان دبير هيأت استاني مازندران
 ٠٨:٥٧ - 1397/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
استفاده غیر مجاز از آرم isc
استفاده غیر مجاز از آرم isc
 ١٠:٥٨ - 1397/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
لزوم تایید اطلاعات موسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری در سامانه آموزش عالی توسط هیات نظارت استانی
لزوم تایید اطلاعات موسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری در سامانه آموزش عالی توسط هیات نظارت استانی
 ١١:٣٥ - 1396/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>